Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Tasos Falkos, "Meteora"


Among red and blue
I saw the grey giants
their faces erased by time
their hands - what more could they hold? -
had fallen and turned into dust
they are standing side by side
but still alone
as if when ending a phrase
and before completing it
it is already useless


____
(tran. Y. Goumas)

Βλ. και τη μελέτη μου:
http://tokoskino.wordpress.com/2013/03/31/petros-golitsis-the-meaning-of-light-in-the-work-of-t-falkos-an-attempt-at-conveying-it/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου