Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2018

Wallace Stevens, "Σημειώσεις για έναν υπέρτατο μύθο", 'Πρέπει να τέρπει', VII

  
Θέτει τάξεις όπως τις σκέφτεται.
Όπως κι η αλεπού και το φίδι. Είναι μια σχέση γενναία.
Κατόπιν χτίζει καπιτώλια και στους διαδρόμους τους,

Λευκότεροι του κεριού, βροντώδεις, όπως και η φήμη του,
Εγκαθιστά αγάλματα ανθρώπων λογικών,  
Που υπερβήκανε την πιο σοφή κουκουβάγια, τον πιο πολυμαθή

Των ελεφάντων. Αλλά το να θέτεις δεν σημαίνει
Να ανακαλύπτεις. Να ανακαλύπτεις μια τάξη όπως μια
Εποχή, να ανακαλύπτεις το καλοκαίρι και να το ξέρεις,

Να ανακαλύπτεις τον χειμώνα και να το ξέρεις καλά, να βρίσκεις
Κι όχι να θέτεις, διόλου να μην εκλογικεύεις,
Από το τίποτα να εισέρχεσαι στον μείζονα καιρό,

Είναι δυνατό, δυνατό, δυνατό. Πρέπει να είναι
Δυνατό. Πρέπει να είναι εντός του χρόνου
Που η πραγματική θέληση κατάγεται από ακατέργαστες αναμίξεις,

Ομοιάζοντας αρχικά, ένα κτήνος χυμένο, ανόμοιο,
Ζεσταμένο από γάλα απελπισμένο. Για να βρεις το πραγματικό,
Να ξεγυμνωθείς από κάθε μυθιστορία εκτός από μία,

Την μυθιστορία του απόλυτου − Άγγελε,
Έσο σιωπηλός στο φωσφορίζων σύννεφό σου και άκου
Τη φωσφορίζουσα μελωδία του κατάλληλου ήχου.


μτφρ. Πέτρος Γκολίτσης


VII
He imposes orders as he thinks of them,
As the fox and snake do. It is a brave affair.
Next he builds capitols and in their corridors,

Whiter than wax, sonorous, fame as it is,
He establishes statues of reasonable men,
Who surpassed the most literate owl, the most erudite

Of elephants. But to impose is not
To discover. To discover an order as of
A season, to discover summer and know it,

To discover winter and know it well, to find
Not to impose, not to have reasoned at all,
Out of nothing to have come on major weather,

It is possible, possible, possible. It must
Be possible. It must be that in time
The real will from its crude compoundings come,

Seeming at first, a beast disgorged, unlike,
Warmed by a desperate milk. To find the real,
To be stripped of every fiction except one,

The fiction of an absolute—Angel,
Be silent in your luminous cloud and hear
The luminous melody of proper sound.