Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

W. Wordsworth, "A slumber did my spirit seal" ("Ύπνος βαθύς μού σφράγισε τον νου")

 
A slumber did my spirit seal;
I had no human fears:
She seemed a thing that could not feel
The touch of earthly years.
No motion has she now, no force:
She neither hears nor sees,
Rolled round in earth's diurnal course
With rocks and stones and trees.

Ύπνος βαθύς μού σφράγισε τον νου'
Δεν είχα φόβο ανθρώπου:
Σαν πράγμα εκείνη έμοιαζε, δεν γίνονταν να αισθανθεί
Το άγγιγμα -πια- του γήινου χρόνου.

Δεν διέπεται από κίνηση, από δύναμη καμιά
Δεν βλέπει μήτε που γροικά,
Περιστρεφόμενη στης γης την ημερήσια διαδρομή
Με πέτρες και με βράχια και φυτά.

_____
μτφρ. Πέτρος Γκολίτσης