Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Laura Kasischke, "In this order"


A tail, a torso, a tiny face.
A longing, a journey, a deep belief.
A spawning, a fissioning, a bit of tissue
anchored to a psyche,
stitched to a wish.
Watery. Irony. Memory. My
mother, my face, and then

the last thing
she’d ever see, and then
the last words
I’d hear her say: You’re
killing me.

___
βλ. και http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poem/241554

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου