Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Ewa Lipska, "Manifesto"


Gods of the world unite!
Set up the party of one heart and liver,
And save the milkman
who at the crack of dawn
milks the morning mist
and whistles the tune about freedom.

___
Translated by Clare Cavanagh

βλ. http://www.wsp.krakow.pl/nkja/literature/polpoet/lipska.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου