Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Roni Horn, "When Dickinson Shut Her Eyes, no. 1259"Roni Horn, When Dickinson Shut Her Eyes, no. 1259, largest: 193 x 5.2 x 5.2 cm (76 x 2 x 2 in).; smallest: 82.5 x 5.2 x 5.2 cm (32 1/2 x 2 x 2 in), aluminium and plastic in eight parts, 1993-2004.

(© Images are copyright of their respective owners, assignees or others)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου